Att jämföra båtförsäkringar på nätet är enkelt

I Sverige är det lag på att alla fordon ska ha en trafikförsäkring. Endast båtar är undantagna från denna lag. Det betyder att man rent lagligt kan använda sin båt utan att ha försäkrat den, vilket kan få stora konsekvenser om en olycka skulle ske. De flesta båtägare väljer ändå att försäkra sin båt.

Båtar är ofta stora fordon som kostar mycket och skulle en olycka vara framme är det en trygghet att ha en trafikförsäkring. Det kan handla om krav på skadestånd vid en olycka eller andra kostnader. För att hitta rätt i försäkringsdjungeln behöver kunden jämföra båtförsäkringar. Det kan vara svårt att navigera rätt bland alla olika typer av försäkringar och för att få bäst båtförsäkring behövs en jämförelse. Ta hjälp av proffsen för att hitta den bästa varianten på försäkring för din båt. Ett viktigt val att göra är om försäkringen ska vara endast en ansvarsförsäkring eller innehålla flera delar.

Detta får du genom en båtförsäkring.

För bilar och andra fordon finns halv- och helförsäkringar men inte för båtar. Systemet fungerar istället så att olika försäkringsbolag erbjuder några varianter för kunden att välja på. Kunden behöver jämföra båtförsäkringar för att veta vilken som blir bäst. Andra försäkringsbolag erbjuder en grundförsäkring med olika tillval som kunden bestämmer. Det som vanligtvis ingår i en båtförsäkring är sjöskada, uppläggning, sjösättning, transport, brandskada, stöld, skadegörelse och båtassistans. Även rättsskydd, krishantering och ansvarsfrågor kan ingå.

För att hitta den bästa försäkringen finns all information som behövs på insplanet.com. Kunden skriver in den information om båten som efterfrågas och man får en gratis prisjämförelse mellan olika försäkringar. Om båten som ska försäkras är väldigt stor och värdefull kanske inte en basförsäkring räcker, men då kan en skräddarsydd, individuell försäkring erbjudas av de flesta försäkringsbolag. Det viktiga är att kunden får hjälp att sortera och får en överblick över alla försäkringar utan att behöva lägga åtskilliga timmars arbete på att själv söka upp all information.