Hydraulikinstallationer och svetsning i Göteborg, Lund och Landskrona

Hydraulik är något som samlar vätska eller gasfyllda rör och slangar i ett system, som är anpassningsbart för att utföra vissa uppgifter inom industri och tillverkning. Det finns två olika system där hydrauliskt systemet jobbar med vätska och det andra, som kallas för pneumatiskt system, som får sin kraft ifrån gas. Den gas som används inom hydraulik i ett pneumatiskt system är vanlig luft. Dessa system kan drivas av en elmotor, förbränningsmotor eller hydraulisk motor, samt flera hydrauliska cylindrar.

De användningsområden som är vanligast inom hydraulik är rörströmning, vattenkraft, pumpteknik och turbinteknik. Inom många av dessa områden anses hydraulik vara överlägset när det gäller möjligheten att styra både kraft och precision för att få de bästa resultaten. Effekten som sker i ett hydrauliskt system mäts i N/m2, vilket betyder Newton per kvm.

Orbitalsvetsning hos Jobsab AB

Jobsab AB är ett företag med 30 års erfarenhet av industri-, gas- och hydraulik-installationer, orbitalsvetsning, samt även VSS och projektledning. När du som företag behöver reparation eller hjälp med hydraulik eller något annat inom detta företags verksamhetsområden, får du alltid en professionell och kunnig samarbetspartner genom att anlita Jobsab AB. Orbitalsvetsning är en teknik av rörsvetsning som ger en markant ökning av produktiviteten och kvalitén på samma gång som den förbättrar arbetsmiljön vid själva rörsvetsningen. Orbitalsvetssystemen består av ett svetshuvud som monteras på röret samt en strömkälla med styrsystem. En stor fördel med just denna typ av rörsvetsning med orbitalsvetsning är att den är mycket repeterbar, (det vill säga att man likvärdig hög kvalitet varje gång).

Här finns kompetensen och utrustningen som krävs för alla arbeten inom hydraulik från komplicerade system till enklare installationer och reparationer. Jobsab AB utför även tekniska beräkningar för hydrauliska system och samarbetar med de bästa på marknaden, såsom Rolls Royce, Rexroth och GS Hydro AB. Tar du hjälp av den här samlade kunskapen genom att anlita Jobsab AB för alla dina behov av hydraulik på arbetsplatsen, har du gjort ett bra val, och får alltid den bästa servicen med ett snabbt och professionellt resultat.